UniCLIQ Sdn Bhd

Unicliq merupakan sebuah organisasi yang tertumpu kepada landskap pendidikan tempatan untuk merancang dan mengubah cara pengajaran dan pembelajaran. Unicliq juga merupakan salah satu pihak terawal yang mempelopori projek smart school dalam negara yang kemudiannya menjadi sebuah portal pendidikan dengan kandungan yang tersendiri.

Company Website


  • November 29, 2018